Akce v Dobšicích 2017

bannerVinaruvRok

23. – 25. března 2017 – burza dětského oblečení
Pořádá kroužek maminek a dětí Klubíčko v místní sokolovně.

sobota 8. dubna 2017 – vernisáž výstavy volného sdružení fotografů OVARt
Vernisáž se koná od 17 hod. v hostinci Sapík.

sobota 8. dubna 2017 – turnaj městské ligy stolního tenisu
Koná se v místní sokolovně od 8 hod. do 16 hod. Pořádá oddíl stolního tenisu SOKOL Dobšice.

neděle 30. dubna 2017 – tradiční pálení čarodějnic
Tradiční akce pořádaná místním sdružením Sboru dobrovolných hasičů se koná od 18 hod. ve
sportovním areálu. Vstupné 50 Kč. Od 18 hod. budou připraveny soutěže a zábavy pro děti.
V 19.30 hod. vystoupení šermířské skupiny s ohňovou show. Hraje Duo Arcona. Bohaté
občerstvení zajištěno.

sobota 20. května 2017 – 13. ročník dětského pětiboje
Pořádá TJ SOKOL Dobšice pro chlapce a dívky v několika věkových kategoriích. Koná se od
9 hod. ve sport. areálu.

sobota 10. června 2017 – 12. ročník Memoriálu Josefa Nesnídala
Turnaj mužstev fotbalových přípravek se koná od 8 hod. ve sportovním areálu.
Pořádá fotbalový oddíl TJ SOKOL Dobšice.

sobota 10. června 2017 – Dětský den
Dopoledne několik divadelních představení pro děti, odpoledne dětský den ve sportovním
areálu, večer divadelní představení pro dospělé
Odpoledne plné her, zábav a soutěže hlavně pro děti pořádáme od 14 hod. ve sportovním areálu.
V programu představíme různé pěvecké a taneční soubory, výcvik služebních psů a dravých
ptáků, projížďky na koních, cyklistickou jízdu zručnosti, skákací hrad, trampolínu a další dětské
atrakce. Bohaté občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

sobota 17. června 2017 – 11. ročník turnaje žáků v kopané o pohár starosty
Pořádá fotbalový oddíl TJ SOKOL Dobšice od 8 hod. ve sportovním areálu.

3. – 9. července 2017- Mezinárodní letní dětský tábor
Tábor pro děti z Dobšic, Jaroslavic a rakouské obce Seefeld- Kadolz se letos koná v Seefeldu -
Kadolzi. Zúčastní rovněž děti z maďarské obce Abasar a rumunské obce Kaszon.

7. – 9. července 2017 – bitva u Znojma r. 1809
Vojenské ležení v louckém klášteře, bitevní střet u Dobšic, bitevní ukázka v louckém klášteře.
Hlavní organizátor JK Acaballado, o.s. za spolupráce s obcí Dobšice, městem Znojmo,
společností ZNOVÍN Znojmo a za mediální podpory projektu Morava napoleonská.

sobota 8. července 2017 – Dobývání dobšických sklípků
Vzpomínkové akce a rekonstrukce napoleonské bitvy u Znojma roku 1809 u příležitosti 208.
výročí spojené s pietními akty na památných místech bitvy. Akce je součástí Hudebního
festivalu Znojmo s vystoupením hudebních souborů i sólistů ve sklípcích i vinařských uličkách.
Ve vybraných sklípcích se uskuteční ochutnávky vín místních vinařů.
Pořádá obec Dobšice, Spolek dobšických vinařů a Klub vojenské historie Znojmo. Podrobnější
informace o programu a seznamu otevřených sklepů budou zveřejněny na plakátech,
www.dobsice.cz a www.vinari.dobsice.cz.

sobota 8. července 2017 – 4. ročník folkového festivalu FOLKFEST 2017
Koná se ve sportovním areálu v Dobšicích. Program bude zveřejněn později.

sobota 29. července 2017 – 29. ročník Memoriálu Milana Minaříka v kopané mužů
Fotbalový memoriál mužských týmů se koná od 13 hod. ve sportovním areálu v Dobšicích,
pořádá fotbalový oddíl TJ SOKOL Dobšice.

sobota 5. srpna 2017 – 5. ročník turnaje seniorů v kopané
Pro hráče nad 35 let věku pořádá fotbalový oddíl TJ SOKOL Dobšice od 13 hod. ve sportovním
areálu.

sobota 12. srpna 2017 – spanilá vyjížďka mopedů
Spanilou jízdu mopedů Stadion S 11 po krásách Podyjí pořádá místní MOPED TEAM Dobšice
pod názvem MOPED CUP 2017 od 14 hod. s bohatým doprovodným programem na návsi u
hostince Sapík.