Znojmo a okolí

Malovaný sklep – Šatov

Malovaný sklep – Šatov

Malovaný sklep v Šatově vyzdobený barevnými plastickými obrazy místního jednorukého malíře (evropský unikát).

Zámek Vranov nad Dyjí

Zámek Vranov nad Dyjí

Barokní zámek ve Vranově nad Dyjí, jehož interiéry dokumentují kulturu žlechtického bydlení 18. a 19. stol. a který je obklopen nádhernou přírodou Národního parku Podyjí.

Knížecí rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny

Knížecí rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny

Nejvzácnější kulturní památka Znojma. Svojí architekturou patří k průměrné románské produkci, vyniká však svým interiérem. Biblické výjevy jsou zde doplněny o ojedinělou galerii přemyslovských knížat 10. a 11. století, mezi kterými ústřední pozici zaujímá první český král Vratislav, starší bratr Konrádův.

Děkanský chrám sv. Mikuláše

Děkanský chrám sv. Mikuláše

Výrazná znojemská dominanta, jež se vedle radniční věže uplatňuje téměř u všech pohledů na město.

Loucký Klášter

Loucký Klášter

Mohutné budovy premonstrátského kláštera v Louce dodnes vypovídají o bohaté minulosti jednoho z nejmocnějších opatství Moravy a Dolních Rakous. Klášter byl založen znojemským údělným knížetem a knížetem českým Konrádem Otou a jeho matkou Marií roku 1190 a brzy se stal nejrespektovanějším pozemkovým držitelem v širokém okolí.

Radniční věž

Radniční věž

Ikona Znojma, symbol jeho slavné historie, nejkrásnější ukázka znojemské pozdní gotiky. Na objednávku zdejších konšelů byla postavena v letech 1445-1448 kamenickým mistrem Mikulášem ze Sedlešovic.

Vlkova (Vlčí) věž – součást dolní brány

Vlkova (Vlčí) věž – součást dolní brány

Nejlépe dochovaná a také nejmohutnější hranolová věž gotického opevnění Znojma bývala součástí složitého fortifikačního systému Dolní či Vídeňské brány, situované v místech dnešní Kollárovy ulice, kudy z města vycházela strategická zemská stezka směřující do Rakous. Z krytého ochozu na vrcholu věže pod střechou měli obránci města vynikající přehled o všech pohybech nepřítele v širokém jižním klesajícím předpolí Znojma a zároveň odtud mohli na vojska před branou účinně střílet.

Městské divadlo

Městské divadlo

Projekt vídeňského architekta Alexandra Grafa, jenž budovu situoval na prostranství dnešního náměstí Republiky. První premiéra se konala v září jubilejního roku 1900. V roce 1992 až 2000 prošlo divadlo nákladnou rekonstrukcí.

Znojemské podzemí

Znojemské podzemí

Rozlehlé bludiště podzemních chodeb a sálů, situované pod celým areálem středověkého města, vzniklo v průběhu 14. a 15. století propojením sklepních prostor jednotlivých měšťanských domů a paláců. Smyslem tohoto propojení byla snaha ochránit obyvatele města před útrapami spojenými s obléháním města a případným rabováním cizích vojsk přímo ve městě po jeho dobytí.

Karolininy sady s Rajskou zahradou

Karolininy sady s Rajskou zahradou

Příkrý skalnatý sráz spadající pod Starým městem a chrámem sv. Mikuláše k řece Dyji se dostal na začátku 19. století do popředí pozornosti znojemských občanských elit, které inspirovány duchem vídeňského biedemeieru toužily po další parkově upravené ploše v bezprostřední blízkosti města.

Penzion Černý sklep v Dobšicích hodnocení